Как да надхитрим казиното

полезни съвети за играчите на рулетка

 

Теория на дъждовните капки

 

Описание на системата:       

          Още в началото смятам да ви обясня това малко особено название. Както знаем, повечето системи водят началото си от теорията на вероятностите. Когато започне да вали, тротоарът отначало е сух. После на него се появяват първите капки и покриват все по-голяма и по-голяма площ. Има ли някой, който да вярва, че е възможно в дъжда да остане дори едно сухо местенце на тротоара? Разбира се, че не. Не след дълго дъждовните капки със сигурност намокрят целия тротоар. При това капките падат на съвсем случаен принцип, също както числата в рулетката. Точно тази аналогия разкрива принципът на системата.

 

Принцип на системата

        Да вземем вместо тротоар, платното на което залагаме жетоните при рулетката.

Знаем, че платното е разделено между другото и на 3 дузини. И както числата се падат едно след друго, покриват наслуки, но със сигурност всички места в тези 3 дузини. Може да се очаква - както всеки играч ще ви потвърди - с почти сто процентова сигурност, че числата ще бъдат разположени различно в рамките на всяка дузина.

Отначало следим в течение на 37 завъртания числата, които се падат. При което установяваме нещо, което вече много пъти сме си казвали - а именно, че числата имат тенденция да се повтарят. Определено няма играч, който да смята, че в течение на 37 завъртания ще се паднат всички числа. Няма такова нещо. Някои числа се падат по няколко пъти, други изобщо не се падат. За по-лесно ще наричаме тези числата, които не са се паднали досега "спящи числа".

Да предположим, че в продължение на 37 завъртания спящите числа в I дузина са 3, 8, 9 и 12.

Каква е вероятността, че в II и III дузина ще са на същите места?

Във II дузина съответстващите числа са 15, 20, 21 и 24, в III дузина 27, 32, 33 и 36.

Правдоподобността това да се случи е почти нулева.

Тоест, можем със сигурност да предполагаме, че ще се паднат поне някои от числата

15, 20, 21, 24, 27, 32, 33 и 36.

 

Пример:

 

За да ме разберете по-добре, съм приложил пример (истинска игра в Unibet)

В този реален пример съм изчакал 37 завъртания и съм си отбелязал 14 "спящи числа"

на следните места

(в таблицата съм записал числата, които в по време на 37-те завъртания не са се падали)

Всеки играч би могъл да потвърди, че става дума за съвсем нормален ход на играта, нищо изключително.

 

I дузина

II дузина

III дузина

3

6

 

12

 

 

 

24

 

 

 

 

2

 

8

11

 

 

 

 

 

 

 

35

1

 

 

 

13

 

19

22

 

28

 

34

                           
Поглеждайки разположението на "спящите" числа в различните дузини, виждаме

че наистина във всяка дузина са на съвсем различни места, точно както сме предполагали.

 

 

А сега малко статистика:

 

I дузина - спящи числа:

1, 2, 3, 6, 8, 11, 12

съответстващите числа на платното в II и III дузина са:

13, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 35, 36

Тоест в II и III дузина би трябвало да има 14 "спящи" числа.

Само че по време на 37-те завъртания тези числа са се паднали 18 пъти!

 

II дузина - спящи числа:

13, 19, 22, 24

съответстващите числа на платното в I и III дузина са:

1, 7, 10, 12, 25, 31, 34, 36

Тоест в I и III дузина би трябвало да има 8 "спящи" числа.

По време на 37-те завъртания тези числа са се паднали 8 пъти!

 

III дузина - спящи числа:

28, 34, 35

съответстващите числа на платното в I и II дузина са:

4, 10, 11, 16, 22, 23

Тъй че в I и II дузина "би трябвало" да има 14 спящи числа.

Но по време на 37-те завъртания тези числа са се паднали 8 пъти !

 

Обобщение:

В продължение на 37 завъртания сме открили 14 "спящи числа", на които

отговарят 28 числа в останалите дузини, които са се паднали общо 34 пъти.


Как да използваме в практика тези резултати?

Много играчи сигурно си казват – и какво от това? В какво точно се състои предимството?

Очевидно е, че в течение на 37 завъртания някои числа изобщо няма да се паднат, а други

ще се паднат няколко пъти, това е добре познат феномен, нищо не ни казва за

бъдещото развитие на играта ...

Въпреки че не изглежда така на пръв поглед, тези резултати ни предоставят много

ценна информация за следващите игри. Можем да предполагаме, че в трите дузини

спящите числа няма да са на същите места. Можем също така да предположим,

че следващите 37 завъртания няма да са същите като предишните 37 завъртания.

 

Начин на игра:

Намираме дузината с най-много "спящи числа". Това ще бъде нашата основна дузина.

Предполагаме, че в продължение на следващите 37 завъртания ще се паднат някои

от тези спящи числа. В този момент няма нужда да знаем кои точно ще са и кога

ще се паднат...

Понеже знаем, че разположението на спящите числа v дузините ще се

различава, предполагаме че спящите числа в другите две дузини също ще се

паднат в течение на следващите 37 завъртания...

Тези сведения ни дават доста ясна представа къде да разположим залозите.

Ще залагате на спящите числа v дузината, в която са най-много (в нашия случай това

е I дузина). В другите две дузини ще залагаме на числата намиращи се на точно

обратните позиции.

 

Залагаме по следния начин: по един жетон на числата

I дузина: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12

II дузина: 16, 17, 19, 21, 22

III дузина: 28, 29, 31, 33, 34

 

Залагате общо на 17 числа, на всяко от тях, да речем по 5 жетона.

При всяка печалба увеличавате залогът на това число с още по 5 жетона

            (няма смисъл да отстранявате жетони, след като системата е поставена

на повторението на числата)

 

Да проследим как протичат следващите 37 завъртания:

 

Завъртане N.

число

резултат

залог

печалба

Състояние на сметката

Коментар

1

19

печалба с 5 жетона

85

175

95

продължавате да залагате по 10 жетона на 19

2

24

 

90

0

5

 

3

3

печалба с 5 жетона

90

175

 95

продължавате да залагате по 10 жетона на 3

4

26

 

95

0

0

 

5

15

 

95

0

-95

 

6

21

печалба с 5 жетона

95

175

-10

продължавате да залагате по 10 жетона на 21

7

31

печалба с 5 жетона

100

175

70

продължавате да залагате по 10 жетона на 31

8

2

печалба с 5 жетона

105

175

145

продължавате да залагате по 10 жетона на 2

9

24

 

110

0

35

 

10

32

 

110

0

-75

 

11

25

 

110

0

-185

 

12

30

 

110

0

-295

 

13

35

 

110

0

-405

 

14

12

печалба с 5 жетона

110

175

-335

продължавате да залагате по 10 жетона на 12

15

20

 

115

0

-450

 

16

9

 

115

0

-565

 

17

2

печалба с 10 жетона

115

350

-320

продължавате да залагате по 15 жетона на 2

18

35

 

120

0

-440

 

19

19

печалба с 10 жетона

120

350

-200

продължавате да залагате по 15 жетона на 19

20

21

печалба с 10 жетона

125

350

35

продължавате да залагате по 15 жетона на 21

21

16

печалба с 5 жетона

130

175

85

продължавате да залагате по 10 жетона на 16

22

22

печалба с 5 жетона

135

175

130

продължавате да залагате по 10 жетона на 22

23

17

печалба с 5 жетона

140

175

170

продължавате да залагате по 10 жетона на 17

24

17

печалба с 10 жетона

145

350

385

продължавате да залагате по 15 жетона на 17

25

3

печалба с 10 жетона

150

350

595

продължавате да залагате по 15 жетона на 3

26

31

печалба с 10 жетона

155

350

800

продължавате да залагате по 15 жетона на 31

27

32

 

160

0

640

 

28

18

 

160

0

480

 

29

23

 

160

0

320

 

30

12

печалба с 10 жетона

160

350

520

продължавате да залагате по 15 жетона на 12

31

5

 

165

0

355

 

32

10

 

165

0

190

 

33

13

 

165

0

25

 

34

22

печалба с 10 жетона

165

350

220

продължавате да залагате по 15 жетона на 22

35

2

печалба с 15 жетона

170

525

590

продължавате да залагате по 20 жетона на 2

36

12

печалба с 15 жетона

175

525

955

продължавате да залагате по 20 жетона на 12

37

22

печалба с 15 жетона

180

525

1315

резултатслед цикъл от 37 завъртания,

печалбата е 1315 жетона

  

Заключителна препоръка:

          Теорията на дъждовните капки е много балансирана система. От таблицата личи, че е възможно без проблеми да спечелим дори 4 - 5000 жетона на ден. Но както се вижда в примера, нужен е капитал, защото при употребата на тази теория (особено в началото на играта) често се случва да сме на минус. По-добри резултати можем да очакваме, чак когато "дъждовните капки покрият тротоара", числата които вече са се паднали, запълнят платното и повишим стойността на жетоните. Но тази система е малко трудна за помнене. Затова препоръчвам предварително да я изпробвате без да залагате наистина в някое от посочените по-долу казина.

И тук е същото, като при всеки занаят. Теорията е необходима, но човек се учи в практика. Също така, в пробната игра се разбира много по-добре какъв капитал е необходим в различните етапи на играта.

 

               Можете да изпробвате и без да залагате наистина

               в някое от следните заслужаващи доверие казина:

       

Обратно на началната страница със системи