Как да надхитрим казиното

полезни съвети за играчите на рулетка

 

Правила на рулетката

 

Външни залагания  (OUTSIDE BETS)

 

Прости шансове

Залага се на определена характеристика на числата, тоест дали ще спечели:

червено или черно,

четно или нечетно,

високи (1-18) или ниски числа (19-36).

Залозите се поставят на полетата със символите на тези характеристики

и печелите, ако се падне число с определената характеристика.

Съотношението е просто - 1 : 1. Ако се падне нула (при френската рулетка),

играчът губи само половината от заложената сума.

 

   

 

 

 

Дузина (Dozen)

Залагане на групи от по дванайсет последователни числа.

Първата дузина е 1-12

Втората дузина е 13-24

Третата дузина е 25-36

Печели всяко от числата в дузината,

печалбата се изплаща в съотношение 2 : 1

Ако се падне 0, залозите пропадат.

 

 

 

 

Колона (Column)

Залагане на групи от по дванайсет числа в една от колоните по дължината на платното.

Залогът се поставя на полето в полето на петата колона . Печели всяко от числата в колоната,

печалбата се изплаща в съотношение 2 : 1. Ако се падне 0, залозите пропадат.

 

 

 

 

Вътрешни залагания (INSIDE BETS)

 

 

Line Bet (понякога също six-line bet)

Залагане на това, че ще се падне едно от 6-те числа, разположени на платното

в два реда от по 3 числа. Жетонът се слага там, където се пресича граничната линия

на масата с двата съседни реда (виж илюстрацията). Ако се падне което и да е от

шестте числа, печалбата се изплаща в съотношение 5 : 1

 

 

 

Ъгъл (corner bet или carré)

Залагане на 4 съседни числа на платното. Жетонът се поставя на мястото, където

се пресичат линиите между числата. Ако се падне което и да е от четирите числа,

печалбата се изплаща в съотношение 8 : 1

 

 

 

 

Улица (Street, също transversale plein)

Както знаем, 36-те числа в рулетката на платното са разделени на 12 реда от по 3 числа.

Тези редове се наричат улици. Ако се падне което и да е от трите числа в улицата,

печалбата се изплаща в съотношение 11 : 1

 

 

 

 

Split (също cheval)

Залагане на две съседни числа на платното. Жетонът се поставя на линията между

двете числа. Ако се падне някое от двете, печалбата се изплаща в съотношение 17 : 1

 

   

 

 

Залагане на число (също straight up или plein)

Тук се залага на конкретно число, което може да бъде и нула. Жетонът не трябва

да докосва никоя от околните линии. Ако избраното число се падне, съотношението

в което се изплаща печалбата е 35 : 1

 

       

Обратно на началната страница със системи